قابلیت جدید اندروید Q

۱۳۹۸-۰۲-۱۹

قابلیت جدید اندروید Q

قابلیت جدید در اندروید Q در کمفرانس گوگل ۲۰۱۹