Posts tagged “SpaceX”

اجاره ایستگاه فضایی توسط ناسا از سال ۲۰۲۰

اجاره ایستگاه فضایی توسط ناسا از سال ۲۰۲۰

محمد سایت - برای اولین بار ناسا تصمیم دارد ایسگاه فضایی خود را به شرکت های خصوصی اجاره دهد و قرار است این کار را از سال ۲۰۲۰ آغاز نماید.
Read More
پرتاب ۶۰ موشک SpaceX با موفقیت انجام شد

پرتاب ۶۰ موشک SpaceX با موفقیت انجام شد

محمد سایت - پس از مدت ها انتظار سرانجام کمپانی SpaceX صبح امروز ۶۰ موشک ساخته شده خود را به مدار زمین فرستاد.این موشک ها وزن تقریبی بالغ بر ۱۸٫۵ تن
Read More
X