Posts tagged “IOS 13”

حل مشکل تماس تصویری در IOS 13

حل مشکل تماس تصویری در IOS 13

محمد سایت - زمانی که شما یک تماس ویدئویی را برقرار می کنید شاید متوجه شده اید زمانی که به دوربین نگاه می کنید رای طرف مقابل جهت چشمهای شما به سمت
Read More
معرفی IOS 13 در کنفرانس سالانه اپل

معرفی IOS 13 در کنفرانس سالانه اپل

محمد سایت - کنفرانس سالانه اپل به پایان رسید و اپل از IOS 13 رونمایی کرد که ما در این بخش به محموعه ای از امکانات جدید این نسخه خواهیم پرداخت.
Read More
X