Posts tagged “google”

جریمه سنگین اتحادیه اروپا برگوگل و ترفند جالب این شرکت برای جبران جریمه

جریمه سنگین اتحادیه اروپا برگوگل و ترفند جالب این شرکت برای جبران جریمه

محمد سایت - سال گذشته اتحادیه اروپا شرکت گوگل را به خاطر سبک انحصارگونه اش از اندروید برای کسب درآمد از بقیه قسمت های این شرکت مانند جستجو و نرم افزار کروم
Read More
از پلتفرم جدید بازی گوگل رونمایی شد

از پلتفرم جدید بازی گوگل رونمایی شد

محمد سایت - در کنفرانس بین المللی GDC گوگل از پلتفرم جدید و جالب خود رونمایی کرد از این نظر این پلتفرم بازی گوگل جذاب می باشد
Read More
X